რელსური განათების გამოყენება ბევრი მიზნისთვის შეიძლება, ერთ რელსს მხოლოდ ერთი განათების წერტილი ჭირდება და იგი ნაწილდება იმდენ სანათზე, რამდენის დატევასაც შეძლებთ მასზე. ეს ფაქტორი მის გამოყენებას საკმაოდ კომფორტულს ხდის, რადგან ერთი განათების წერტილით შესაძლებელია სიგრძეზე სივრცის განათება, მაგალითად პროდუქციის განათება მთელს სიგრძეზე.
   იმის გათვალისწინებით, რომ სანათები ბევრი სხვადასხვა, დიზაინით, განათების სიმძლავრით, გაშლით, ფერით, გვხვდება, ის შეგვიძლია ბევრ სხვადასხვა ინტერიერს მოვარგოთ. ჩვენ შეგვიძლია იგი გამოვიყენოთ როგორც ძირითად, ასევე აქცენტურ და მიზნობრივ ნათებად.
 ძირითადი ნათების შემთხვევაში შეგვიძლია ისეთი სანათების გამოყენება, რომელსაც სინათლის შედარებით დიდი გაშლა აქვს და დიდი სივრცის მოცვა შეუძლია, ამ შემთხვევაში განათება თბილიც შეიძლება იყოს. ჩვენ „ბრენდ არში“ შეგვიძლია შედარებით დიდი გაშლის სანათების გადაწყობა, ისე, რომ რელსში ჩამონტაჟდეს და ძირითად ნათებად გამოვიყენოთ.


  
   თუ გვინდა აქცენტური განათება, ამ შემთხვევაში უფრო მიმართული სანათის გამოყენება შეგვიძლია და განათების ფერი სასურველია ნეიტრალური ან ცივი იყოს, რათა უკეთ გამოკვეთოს პროდუქცია ან ადგილი, რომლეზეც გვინდა აქცენტის გაკეთება. რელსური განათება იმის საშუალებას გვაძლევს, რომ მარტივად ვცვალოთ სანათები, იმის მიხედვით როგორი ტიპის განათება გვინდა ან განათების სიკაშკაშის მომატება და დაკლება თუ მოგვინდება, შესაბამისად დავამატოთ ან მოვაკლოთ სანათები.
  
მაგალითი: არტ გალერეა
   მაგალითად ავიღოთ არტ გალერეა. ამ დაწესებულებაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ხელოვნების ნიმუშები, რომლებიც შიგ არის წარმოდგენილი იყოს საუკეთესოდ წარმოჩენილი(განათებული). ერთ მონაკვეთში ერთ დღეს ნიმუში შეიძლება ნახატი იყოს და სხვა დროს მაგალითად ქანდაკება, ან სულაც არაფერი არ იყოს წარმოდგენილი და მიმართული განათება არ ჭირდებოდეს. შესაბამისად შეგვიძლია რელსური სანათის შემთხვევაში გამოვიყენოთ მიმართული განათება, სასურველი რაოდენობით(ექსპონატი რა გვექნება მაგის მიხედვით) და ძირითადი განათება (თუ არაფერი არ იქნება წარმოდგენილი) და ამით უფრო დიდი სივრცე გავანათოთ და არა კონკრეტული წერტილი.
 
   საბოლოოდ შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ მთავარია კარგად გვქონდეს გააზრებული რა მიზანი აქვს განათებას და შესაბამისად დავგეგმოთ თუ რომელი ტიპისას გამოვიყენებთ. ხოლო ის უკვე გასაგები უნდა იყოს თუ რა უპირატესობა შეიძლება ქონდეს რელსურს განათებას სხვა ტიპის განათებებთან.