განათების შერჩევისას, ერთ-ერთი, აუცილებლად გასათვალისწინებელი პირობა არის ის, თუ რამდენად გამძლე არის სანათი მტვერისა და წყლისადმი. მაგალითად, თუ გარე განათებას ვარჩევთ, სანათი აუცილებლად უნდა იყოს დაცული მტვერისა და წვიმისგან, ხოლო თუ სააბაზანოსთვის ვარჩევთ - წყლისა და ორთქლისგან.
 ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად, უნდა შევხედოთ სანათის „
IP მაჩვენებელს. IP რიცხვი გვაძლევს ინფორმაციას, თუ რამდენად გამძლე არის სანათი მყარი ობიექტებისგან, მტვერისა და წყლისგან. იგი შედგება 2 ციფრისგან: პირველი ციფრი გვაჩვენებს რამდენად დაცულია სანათი მტვერისა და მყარი ობიექტებისგან, მეორე ციფრი კი გვაჩვენებს, რამდენად დაცულია სანათი წყლისგან. რაც უფრო მაღალია ეს ციფრები, შესაბამისად უფრო დაცულია სანათი ამ საფრთხეებისგან. ლოგიკურია იმის თქმა, რომ თუ სანათი კარგად არის დაცული წყლისგან, იგი ასევე დაცული იქნება მყარი ობიექტებისგან და მტვრისგანაც. ამიტომ, IP-ის მაღალ მეორე ციფრს, როგორც წესი, თან ართავს მაღალი პირველი ციფრიც.

რას ნიშნავს IP მაჩვენებლის ციფრები?


პირველი ციფრის მნიშვნელობა(დაცვა მტვრისგან და მყარი ობიექტებისგან):

IP 0* - არ არის დაცული

IP 1* - დაცულია 50მმ-ზე დიდი ობიექტებისგან, მაგალითად ხელის შეხებისგან

IP 2* - დაცულია 125მმ-ზე დიდი ობიექტებისგან, მაგალითად თითის შეხებისგან

IP 3* - დაცულია 2.5მმ-ზე დიდი ობიექტებისგან, როგორიც არის, მეტალის ხელსაწყო ან მავთული

IP 4* - დაცულია 1მმ-ზე დიდი ობიექტებისგან, როგორიც არის მეტალის ხელსაწყო ან მავთული

IP 5* - კარგად არის დაცული მტვრისგან

IP 6* - 100%-ით დაცულია მტვრისგან

 

მეორე ციფრის მნიშვნელობა(დაცვა წყლისა და ორთქლისგან)

IP *0 - არ არის დაცული ტენიანობისგან

IP *1 - დაცულია ვერტიკალურად ჩამომავალი წყლის წვეთებისგან

IP *2 - დაცულია 15° დახრამდე ჩამომავალი წყლის წვეთებისგან

IP *3 - დაცულია 60° დახრამდე ჩამომავალი წყლის წვეთებისგან

IP *4 - დაცულია ნებისმიერი მიმართულებიდან მომავალი წყლის წვეთებისგან

IP *5 - დაცულია დაბალი წნევის წყლის შხეფებისგან

IP *6 - დაცულია მაღალი წნევის წყლის შხეფებისგან და ტალღებისგან

IP *7 - დაცულია დროებითი ჩაძირვისგან 0,15-1 მეტრი სიღმის წყალში

IP *8 - დაცულია ღრმა წყალში, დიდხნიანი ჩაძირვისგან

 

  როცა ამ ფაქტორს გავითვალისწინებთ, შეგვეძლება შევაფასოთ თუ რამდენ IP მაჩვენებლიანი სანათი დაგვჭირდება კონკრეტულ ზონაში. მაგალითად, თუ გარე განათებისთვის პროჟექტორს ვეძებთ, დაგვჭირდება მინიმუმ IP65-იანი პროჟექტორი, რადგან დაცული იყოს წვიმის წვეთებისგან ყველა მიმართულებიდან და ასევე მტვრისგან. ხოლო, თუ გვინდა გავანათოთ სააბაზანო, იქ უნდა გავითვალისწინოთ წყლის წვეთები მოხვდება სანათს თუ უბრალოდ ორთქლი, ამ შემთხვევაში მინიმუმ 44IP-ის მქონე სანათი გამოგვადგება. უფრო კონკრეტულად, სახლის რომელ ზონაში რამდენ IP-იანი სანათი დაგვჭირდება, შემდეგ ბლოგში ვისაუბრებთ...