წინა სტატიაში ჩვენ ვისაუბრეთ 3 ტიპის განათებაზე, რომელიც ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ნათების ფერის მიხედვით. დღევანდელი თემაც 3 სახის განათებას შეეხება, თუმცა მათ ერთმანეთისგან მათივე მნიშვნელობები განასხვავებს. ესენია: ძირითადი, აქცენტური და მიზნობრივი განათება.
- ძირითადია განათება, რომლიც ამთლიანებს განათებას ინტერიერში და მაქსიმალურად ამცირებს ნათებებს შორის კონტრასტს.
- აქცენტური განათება პირიქით, ამძაფრებს კონტრასტებს, რადგან გამიზნულია იმისთვის, რომ უკეთ გამოკვეთოს სხვადასხვა დეტალები.
- მიზნობრივი განათება აქცენტურს მეტად გავს, ვიდრე ძირითადს, რადგან მისი მიზანიც დეტალებზე ყურადღების გამახვილებაა, მაგრამ ამ საქმის იმდენად კარგად უნდა გაართვას თავი, რომ შეხედვისთანავე ნათელი იყოს რა "მიზანიც" აქვს მიზნობრივ განათებას.

ასე რომ, დღეიდან თამამად შეგიძლიათ უკეთ შეარჩიოთ განათება, მაგრამ თუ ესეც არ აღმოჩნდა საკმარისი, ჩვენ ყოველთვის მზად ვართ საფუძვლიანი კონსულტაცია გაგიწიოთ და დაგეხმაროთ გადაწყვეტილების მიღებაში.