"როგორი განათება შევარჩიო სახლისთვის?" 
კითხვა, რომელიც მუდამ თან სდევს ყველა რემონტს თუ უბრალოდ განათების შეცვლის პროცესს.
დაგეთანხმებით, ნამდვილად არაა მარტივი სახლისთვის განათების შერჩევა, თუმცა ჩვენ აქ რისთვის ვართ?!