... როცა , ერთ-ერთი სასიამოვნო ადგილის , სასიამოვნოდ გამნათებელი ხარ, ცოტა არ იყოს საამაყოა კიდეც.